Type Here to Get Search Results !

Nhận Ngay Sổ Tay Quản Lý Hành Chính Doanh Nghiệp免費獲得企業行政管理手冊(Bản Việt-Trung中越文版)


Nhằm hỗ trợ Quý đối tác  nắm bắt đầy đủ quy trình hành chính Doanh Nghiệp tại Việt Nam, Công Ty TNHH Kính Nghiệp chính thức triển khai chương trình hỗ trợ các Doanh Nghiệp nước ngoài mang tên "Làm việc lớn với chi phí nhỏ". Cụ thể, Doanh nghiệp là đối tác thân thiết, khách hàng mới đều sẽ nhận được "Sổ Tay Quản Lý Hành Chính Doanh Nghiệp Bản Việt-Trung". Sổ tay được chúng tôi biên soạn dành riêng cho các Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam với hai ngôn ngữ Việt- Trung. Nội dung thống kê cụ thể các giấy tờ, thủ tục và hướng dẫn. Đây được xem là chiến lược cần thiết trong Quản lý Doanh nghiệp.Bởi chuẩn hoá quy trình luôn là hướng đi đúng đắn trong mọi thời đại.

為了支持我們的客戶全面掌握越南的企業行政管理流程,越南敬業有限公司正式啟動了“花小錢做大事活動”對外國企業支持計劃。 具體,企業是親密的合作夥伴,新客戶將獲得《行政管理手冊》。 該手冊由我們專門為在越南的外國企業編寫,是中越文版, 詳細列出清單、各種表格與申請流程,是企業管理中被認為必要的策略,協助企業實現流程化。

Mail cho chúng tôi để nhận về ưu đãi : vntouzi@gmail.com

聯繫我們:

郵件:vntouzi@gmail.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét