Type Here to Get Search Results !

招聘业务员、地点在Tân Phú


 招聘业务员

工作内容:

- 中越文翻译(口译和笔译)

- 约谈客户,市场调研,产品销售

要求:

- 中文流利

- 无学历要求

- 有从事过销售工作经验为佳

薪资:1000万 – 1500万越盾➕提成 (提成上不封顶)

上班地点:Tân Phú 

上班时间:9:00 – 17:30 周一到周六

联系方式:zalo 0344603758(王先生)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét