Type Here to Get Search Results !

Thế giới lớn và thế giới nhỏ ! Lợi ích & ưu đãi trước mắt có thể khiến ta sống một kiếp người trong thế giới động vật

Thế giới loài người là bản nâng cấp của thế giới động vật ?

 Nhận thức, hệ quy chiếu cá nhân sẽ phân định rạch ròi mỗi nhóm người. Trong mỗi thế giới lớn sẽ tồn tại nhiều thế giới nhỏ, mỗi thế giới nhỏ chính là môi trường mà ta chọn, hoặc đang sống tại đó.


Động vật , sẽ hành động theo chuỗi lập trình của DNA. Chúng sinh sản, tồn tại theo một kịch bản có sẵn. Ăn ngủ,   giao phối, xả uế và kết thúc kịch bản theo quy trình của tạo hóa ban tặng. 

Loài người sẽ tồn tại trên nền tảng của tạo hóa, nhưng con người khác biệt, sống có tính toán và có Nhân Tính. Có cả những vĩ nhân và có cả những người tự viết cho mình một kịch bản cuộc đời .

Nên nếu sống chỉ để nhận lấy một kịch bản có sẵn, chọn lấy những ưu đãi mà tạo hóa dành cho trước mắt. Thì có lẽ ta sẽ sống uổng một kiếp người trong thế giới động vật.....Khó có ai nói không với lợi ích cả, cái để quyết định về uy tín trong mỗi con người không nằm hoàn toàn ở phẩm chất mà nằm ở sự an toàn và hạn mức lợi ích. 

Cùng một giá trị lợi ích, nếu đảm bảo sự an toàn ,người ta sẽ rất khó có thể từ chối nó. 

Nếu có nguy cơ rủi ro cao với cùng một giá trị lợi ích đó, người ta sẽ có 50% do dự và 50% đồng ý.

50% do dự đó chính là nhu cầu an toàn cho lợi ích đó và có cả một phần nhỏ của sự tử tế. 

Nhu cầu tiếp nhận lợi ích gần như là bản năng của con người,  chẳng có phép tính nào có thể giúp ta nhìn ra một người nhất định nói không với lợi ích an toàn cả. 

Ta chỉ có thể chia ra hai loại đơn giản nhất để đánh giá , đó là nhu cầu lợi ích chủ động và nhu cầu lợi ích bị động. Xin được kính chào mọi thế hệ của nhân loại, những người đang đọc những văn chương này và cả những ai được nghe kể về nó. Những dòng viết ngô nghê của "Gió thổi trên sông, ánh trăng trên núi "


Đăng nhận xét

0 Nhận xét