Type Here to Get Search Results !

Nhiều vị trí Phòng QC hấp dẫn tại Công ty Sofa cao cấp - 中文工作机会

  


⚡ IQC模块/实验专员  Chuyên viên IQC (tiếng Trung 3 kỹ năng + kinh nghiệm)

⚡ 体系模块/体系专员-专家 Chuyên gia Hệ Thống QA  Chuyên viên IQC (tiếng Trung 3 kỹ năng + kinh nghiệm)

⚡ IQC模块/线长 Tổ trưởng IQC  Chuyên viên IQC (tiếng Trung 3 kỹ năng + kinh nghiệm)

⚡ 现场综合管理员  Trợ lý tổng hợp QC  Chuyên viên IQC (tiếng Trung 3 kỹ năng + kinh nghiệm) 

⚡ QA模块/QA改进专员 Chuyên viên cải tiến QA  Chuyên viên IQC (tiếng Trung 3 kỹ năng + kinh nghiệm)

Điện thoại : 0366 024 709 ( Phòng Nhân Sự )

mail: vn.fdihr@gmail.com

Địa chỉ nơi làm việc : Lô 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 54, 55, 56 Cụm B2, KCN Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Đăng nhận xét

0 Nhận xét