Type Here to Get Search Results !

CEO - 聘请公司运营管理人

DAYING PLASTICS COMPANY LIMITED公司經營範圍:/

工作地點:Số 12B, VSIP II-A, đường số 23, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

職位描述:/

聯繫方式:/

Nộp hồ sơ 👉tại đây ứng tuyển ngay với NewJobTimes


Đăng nhận xét

0 Nhận xét