Type Here to Get Search Results !

台灣通又順[平陽省順安市] 誠聘業務男助理一名/女助理一名

  

1/ 业务助理 - 男的 

会开车, 中文(听,说,读,写)

工作内容: 开发业务 及维修组装机械 

2/ 助理 - 女的

会中文 (听,说,读,写)

开发业务 及跟 经理外出

Địa chỉ: Số C40, Làng Chuyên Gia The Oasis 2, đường D11, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

联络人:林先生- 089 8896696 (zalo) 

邮箱:sales@tonson.vn (发中文履历表)

Phone : 0274-3991418

在 alovieclam.vn 網站上查詢更多中文工作 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét