Type Here to Get Search Results !

求職簡歷-陸籍、李大正先生  

 

facebook ID : https://www.facebook.com/profile.php?id=100084514305739

本人中国人,大专学历,不会越南语。各位同胞好:急需一份工作,忘大家帮忙互相介绍。

生产,裤管,后勤,行政都可以

0852360998Đăng nhận xét

0 Nhận xét